บริษัท บอร์นเนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ให้กับผู้แทนจำหน่ายและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ  ต่อมาได้ขยายธุรกิจ  โดยเริ่มขยายธุรกิจในด้านนำเข้าและส่งออก ทั้งยังเพิ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่มีคุณภาพตรงกับสายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากที่สุด โดยเน้นเฉพาะกลุ่มสินค้าหลักดังต่อไปนี้เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง ลูกชิ้น-ไส้กรอก เส้นก๋วยเตี๋ยว เคมีสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป  ผัก-ผลไม ้ เช่น   สีและกลิ่นอาหารผสม    สารให้ความหวานและหนืด  สารปรุงแต่ง     รส   สารกันบูด   สารดูดความชื้น เป็นต้น เคมีสำหรับการเกษตรกรรม-เคมีสำหรับบ่อกุ้ง  เช่น ปุ๋ย  ปุ๋ยชีวภาพ  ซีโอไลท์  โคโลไมท์  กลูตาดีไฮน์  BKC  ฯลฯ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย-ประปา  เช่น  คลอรีน 10%  65%  70%  90%  , PAC , Polymer

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท บอร์นเนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ที่อยู่ : 91/41-2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

  เบอร์โทร : 02-108-2485-92

  เบอร์มือถือ : 089-200-6514 , 089-206-4136

  เบอร์แฟกซ์ : 02-108-2494

  อีเมล :  info@bornnet.com

  เว็บไซต์ : www.bornnet.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ให้กับผู้แทนจำหน่ายและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ  ต่อมาได้ขยายธุรกิจ  โดยเริ่มขยายธุรกิจในด้านนำเข้าและส่งออก ทั้งยังเพิ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่มีคุณภาพตรงกับสายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากที่สุด โดยเน้นเฉพาะกลุ่มสินค้าหลักดังต่อไปนี้เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง ลูกชิ้น-ไส้กรอก เส้นก๋วยเตี๋ยว เคมีสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป  ผัก-ผลไม ้ เช่น   สีและกลิ่นอาหารผสม    สารให้ความหวานและหนืด  สารปรุงแต่ง     รส   สารกันบูด   สารดูดความชื้น เป็นต้น เคมีสำหรับการเกษตรกรรม-เคมีสำหรับบ่อกุ้ง  เช่น ปุ๋ย  ปุ๋ยชีวภาพ  ซีโอไลท์  โคโลไมท์  กลูตาดีไฮน์  BKC  ฯลฯ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย-ประปา  เช่น  คลอรีน 10%  65%  70%  90%  , PAC , Polymer

 

   แผนที่ :