บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด จำกัด

นำเข้าและ จัดจำหน่ายสารเคมี ที่ใช้ใการบำบัดน้ำทั้งในระบบ WATER TREATMENT, WASTEWATER TREATMENT รวมถึงเคมีที่ใช้ในงาน CLEANING ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีทีมงานที่เป็นนักวิชาการทางห้องแลปและมีทีมขายที่สามารถแก้ปัญหาต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม กว่า 20 ปี ทางบริษัทได้ดูและลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการแก้ปัญหาโดยมีทีมเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างต่อเนี่องช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนในการผลิตจากการที่ใช้พลังงานลดลงอย่างมากโดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด จำกัด

  ที่อยู่ : 23 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 21/10 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

  เบอร์โทร : 02-591-7742

  เบอร์มือถือ : 092-270-6897

  เบอร์แฟกซ์ : 02-591-7743

  อีเมล :  firstfirm.utd@gmail.com

  เว็บไซต์ : www.firstfirmunited.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

นำเข้าและ จัดจำหน่ายสารเคมี ที่ใช้ใการบำบัดน้ำทั้งในระบบ WATER TREATMENT, WASTEWATER TREATMENT รวมถึงเคมีที่ใช้ในงาน CLEANING ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีทีมงานที่เป็นนักวิชาการทางห้องแลปและมีทีมขายที่สามารถแก้ปัญหาต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม กว่า 20 ปี ทางบริษัทได้ดูและลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการแก้ปัญหาโดยมีทีมเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างต่อเนี่องช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนในการผลิตจากการที่ใช้พลังงานลดลงอย่างมากโดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

   แผนที่ :