บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีการบริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 20 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้และความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อจะให้บริการลูกค้า ในการสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของบริษัทและ ตอนนี้เราขยายขอบเขตการให้บริการ ไปถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้า

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จํากัด

  ที่อยู่ : 99/21-22 หมู่2 ตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

  เบอร์โทร : 038-203094-98

  เบอร์มือถือ : 081-930-3488

  เบอร์แฟกซ์ : 038-203-099

  อีเมล :  info@electricmetro.com, watchara@electricmetro.com, w0819303488@gmail.com

  เว็บไซต์ : www.metropowersystem.com

  LINE : 

  FACEBOOK :

 

  รายละเอียด :

บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีการบริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 20 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้และความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อจะให้บริการลูกค้า ในการสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของบริษัทและ ตอนนี้เราขยายขอบเขตการให้บริการ ไปถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้า

 

   แผนที่ :