บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด

ดำเนินธุรกิจหลัก ในการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรรม ประเภทเครื่องอัดอากาศ และ ผลิตภัณฑ์กันรั่ว
ในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้ง สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายชนิด รองรับงานบริการหลังการขาย
โดยทีมช่าง ทีมวิศวกร ที่ได้รับการอบรม จากโรงงานผู้ผลิตมาเป็นอย่างดี


ในฐานะที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เราตระหนักถึงประโยชน์ และมูลค่าเพิ่ม จากการลดความสูญเสียต่าง ๆ
อาทิเช่น การซ่อมบำรุง ระยะเวลา Downtime และ โอกาสทางการผลิตที่อาจเสียไปอันเนื่องมาจาก 
การ Shutdown ซึ่งความเสียหายนั้น มิอาจประเมินค่าได้ 

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด

  ที่อยู่ : 1087/7 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

  เบอร์โทร : 02-916-0688

  เบอร์มือถือ : 091-936-5999

  เบอร์แฟกซ์ : 02-916-1396

  อีเมล :  invention1991@ascggroup.com

  เว็บไซต์ : www.ascggroup.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ดำเนินธุรกิจหลัก ในการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรรม ประเภทเครื่องอัดอากาศ และ ผลิตภัณฑ์กันรั่ว
ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้ง สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายชนิด รองรับงานบริการหลังการขาย
โดยทีมช่าง ทีมวิศวกร ที่ได้รับการอบรม จากโรงงานผู้ผลิตมาเป็นอย่างดี

ในฐานะที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เราตระหนักถึงประโยชน์ และมูลค่าเพิ่ม จากการลดความสูญเสียต่าง ๆ
อาทิเช่น การซ่อมบำรุง ระยะเวลา Downtime และ โอกาสทางการผลิตที่อาจเสียไปอันเนื่องมาจาก 
การ Shutdown ซึ่งความเสียหายนั้น มิอาจประเมินค่าได้ 

 

   แผนที่ :