บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด (PCC)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์พร้อมด้วยบริการ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยบริษัทเป็นผู้นำอันดับต้น ๆ ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ Dyestuff, Auxiliary, Chemicals และ Coating agent มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด (PCC)

  ที่อยู่ : 54/15-17, ซอยสันติภาพ ถนนสุรวงศ์, แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  เบอร์โทร : 02-234 4171

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 02-631-6216

  อีเมล : surasak@pcc.in.th

  เว็บไซต์ : www.presidentchemical.com

  LINE : 

  FACEBOOK :  

 

  รายละเอียด :

ผู้จัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์พร้อมด้วยบริการ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทเป็นผู้นำอันดับต้น ๆ ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ Dyestuff, Auxiliary, Chemicals และ Coating agent มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก ปิโตรเคมี ก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ขององค์กรมาอย่างยาวนานเกือบ 4 ทศวรรษ พร้อมด้วยบุคลากรหลาย generation ซึ่งผสมผสานทั้งผู้มีประสบการณ์และบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเติมเต็มและสานต่อวัฒนธรรมองค์กร 

 

   แผนที่ :