Chinese Abroad Study Center (CASC)

ได้จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ใน-ประเทศไทย เลขที่ 0105553034832 มีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนนำนักเรียนไปเรียนต่อประเทศจีน ทางบริษัทฯทีมงานผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในประเทศจีน ซึ่งได้เปิดสำนักงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนไว้อำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนของเรา นอกจากนี้ CASC ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน เช่น มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว มหาวิทยาลัยหนานชาง และมหาวิทยาลัยเเพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

Details

  ชื่อธุรกิจ :  Chinese Abroad Study Center (CASC)

  ที่อยู่ :    300/115 อาคารแกรนด์ ดานา ทาวเวอร์ ซอยลาดพร้าว 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

  เบอร์โทร :   02-513-0196, 02-513-0198

  เบอร์มือถือ :   090-098-9613 , 091-189-6599 , 085-166-0880 , 094-450-0900 , 087-799-5716

  เบอร์แฟกซ์ :     

  อีเมล :   casc05@123tochina.com

  เว็บไซต์ :   www.123tochina.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ได้จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ใน-ประเทศไทย เลขที่ 0105553034832 มีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนนำนักเรียนไปเรียนต่อประเทศจีน ทางบริษัทฯทีมงานผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในประเทศจีน ซึ่งได้เปิดสำนักงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนไว้อำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนของเรา นอกจากนี้ CASC ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน เช่น มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว มหาวิทยาลัยหนานชาง และมหาวิทยาลัยเเพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น