โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก I'm Growing

เราสอนภาษาอังกฤษให้เด็กอายุตั้งแต่ 4-12 ปี มีหลักสูตรที่ง่ายและสนุก เด็กเรียนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เราเลยมีโอกาสได้เห็นพวกเค้าเติบโต จากเด็กปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา นั่นคือที่มาของชื่อ I'm Growing

จะมีสัตว์อะไรในโลกนี้ที่บ่งบอกถึงการเติบโตได้ชัดเจนเท่ายีราฟ เลยเป็นที่มาของโลโก้ที่มียีราฟ นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีซึ่งไม่ได้มีแค่เด็กเล็กชั้นอนุบาล แต่มีถึงชั้น ป.6 ดังนั้นคงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะใช้ชื่อเล่น ๆ เรียกให้จำง่ายว่า " โรงเรียนอนุบาลยีราฟ "

Details

  ชื่อธุรกิจ :  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก I'm Growing

  ที่อยู่ :   เลขที่ 339 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  เบอร์โทร :   

  เบอร์มือถือ :    089-1531040

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :   phijida@gmail.com

  เว็บไซต์ :   www.อนุบาลยีราฟ.com

  LINE :       @iamgrowing

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เราสอนภาษาอังกฤษให้เด็กอายุตั้งแต่ 4-12 ปี มีหลักสูตรที่ง่ายและสนุก เด็กเรียนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เราเลยมีโอกาสได้เห็นพวกเค้าเติบโต จากเด็กปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา นั่นคือที่มาของชื่อ I'm Growing

จะมีสัตว์อะไรในโลกนี้ที่บ่งบอกถึงการเติบโตได้ชัดเจนเท่ายีราฟ เลยเป็นที่มาของโลโก้ที่มียีราฟ นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีซึ่งไม่ได้มีแค่เด็กเล็กชั้นอนุบาล แต่มีถึงชั้น ป.6 ดังนั้นคงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะใช้ชื่อเล่น ๆ เรียกให้จำง่ายว่า " โรงเรียนอนุบาลยีราฟ "