3D Engineering service

3D Engineering service

Details

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท อาซาฮิ ทรานซ์เนชั่นแนล จำกัด

  ที่อยู่ :   252/119 ชั้น 24 ยูนิต บี3 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 2 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

  เบอร์โทร :   02-693-4575

  เบอร์มือถือ :  087-087-2561

  เบอร์แฟกซ์ :   02-693-4575

  อีเมล :     info@asahi-transnational.com

  เว็บไซต์ :  www.asahi-transnational.com/th/

  LINE :    

  FACEBOOK :  https://th-th.facebook.com/asahi.transnational/

 

  รายละเอียด :

การให้บริการจากแบบวัด 3มิติ และ CT Scan ผ่านการตรวจสอบ 3 มิติ,แบบจำลอง 3 มิติ , การวิเคราะห์และการพิมพ์ 3มิติ เราสนับสนุนวิศวกรของผลผลิตที่มีคุณภาพและการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว