เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้น AXON-2200 NT

เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้น AXON-2200 NT


ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบ Microcontroller (Temperature and humidity control)

Details

  รายละเอียด :

เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้น AXON - 4003

ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบ Microcontroller
(Temperature and humidity control)

คุณลักษณะ
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) 2 ชุด
- เซนเซอร์วัดความชื้น (Hemidity sensor) 1 ชุด
- ช่องต่อพัดลม (Fan) 4 ช่อง
- ช่องต่อปั๊มน้ำ (Pump) 1 ช่อง
- ช่องต่อระบบแสงสว่าง (Lighting) 1 ช่อง
- ช่องต่อระบบสัญญาเตือน (Alarm) 1 ช่อง
- ปุ่มคีย์ เป็นตัวเลบ 1 ชุด
- หม้อแปลงไฟ (Adaptor) 20 VAC 1 ชุด

คุณสมบัติ
- สามารถวัดค่าอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส ค่าความคลาดเคลื่อน +/- 1%
- สามารถวัดค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 10-90%
- สามารถเดินสายสัญญาณได้ไกล
- ตั้งค่าอุณหภูมิ ควบคุมพัดลม แยกกันโดยอิสระ ได้4ตัว
- ตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้น เพื่อควบคุมปั๊มน้ำ
- ตั้งเวลาเพื่อ เปิด / ปิด ระบบแสงสว่าง
- ตั้งค่าอุณหภูมิสูงต่ำ ค่า heat index เพื่อส่งสัญญาณเตือน
- หน้าจอ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง แสดงค่าอุณหภูมิภายในและภายนอก,ค่าความชื้น และการโปรแกรม
ระบบไฟ LED แสดงสถานะ การทำงานของระบบ
- ปุ่มคีย์เป็นตัวเลข 0-9
- สามารถปรับค่า (calibrate) อุณหภูมิ ความชื้น ได้เองที่หน้าจอ LCD
- สามารถดูค่าอุณหภูมิ ความชื้น สูงสุดและต่ำสุดย้อนหลังได้หนึ่งวัน โดยระบุเวลาไว้ด้วย
- สามารถ ต่อเข้ากับเครื่องอินเวอร์เตอร์ เพื่อปรับความเร็วรอบมอเตอร์

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เอจี-ออโต้เทค จำกัด

  ที่อยู่ : 125/52 หมู่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

  เบอร์โทร : 02-8796373

  เบอร์มือถือ : 084-7261040

  เบอร์แฟกซ์ : 02-8796373

  อีเมล :  info@ag-autotech.com

  เว็บไซต์ : www.ag-autotech.com