เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้น AXON - 4003

เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้น AXON - 4003


ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบ Microcontroller (Temperature and humidity control)

Details

  รายละเอียด :

เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้น AXON - 4003

ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบ Microcontroller
(Temperature and humidity control)

คุณลักษณะ
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) 2 ชุด
- เซนเซอร์วัดความชื้น (Humidity sensor) 1 ชุด
- ช่องต่อพัดลม (Fan) 8 ช่อง
- ช่องต่อปั๊มน้ำ (Pump) 1 ช่อง
- ช่องต่อระบบแสงสว่าง (Lighting) 1 ช่อง
- ช่องต่อระบบสัญญาณเตือน (Alarm) 1 ช่อง
- ปุ่มคีย์ เป็นตัวเลข 1 ชุด
- หม้อแปลงไฟ (Adaptor) 12 VAC 1 ชุด

 

คุณสมบัติ
- สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้เป็นองศาเซลเซียส ค่าความคลาดเคลื่อน +/- 1% แสดงค่า 2 จุดทศนิยม
- สามารถวัดค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 10-90% ค่าความคลาดเคลื่อน +/-5%
- สามารถเดินสายสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร
- ตั้งค่าอุณหภูมิ ควบคุมพัดลม แยกกันโดยอิสระ ได้ 8 ตัว ตั้งช่วงเวลา เปิด/ปิด พัดลม แบบวนรอบ (Cycle Timer)
- ตั้งเวลาเพื่อ เปิด/ปิด ระบบแสงสว่าง ได้ 2 ช่วง
- ตั้งค่าอุณหภูมิ เพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิเกิน หรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- โปรแกรมค่าอุณหภูมิควบคุมพัดลม ปั๊มน้ำ แสงสว่างและสัญญาณเตือน ล่วงหน้าได้12 ช่วง
- หน้าจอ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง แสดงค่าอุณหภูมิ ภายในและภายนอก ค่าความชื้น สัญญาณเตือนและการโปรแกรม
- ไฟ LED แสดงสถานะ การทำงานของอุปกรณ์
- ปุ่มคีย์เป็นตัวเลข 0-9 สะดวกในการตั้งค่า
- สามารถปรับค่า (calibrate) อุณหภูมิ ความชื้น ได้เองที่หน้าจอ LCD
- สามารถดูค่าอุณหภูมิ ความชื้น สูงสุดและต่ำสุดย้อนหลังได้หนึ่งวัน โดยระบุเวลาไว้ด้วย
- สามารถ ต่อเข้ากับเครื่องอินเวอร์เตอร์ เพื่อปรับความเร็วรอบมอเตอร์

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เอจี-ออโต้เทค จำกัด

  ที่อยู่ : 125/52 หมู่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

  เบอร์โทร : 02-8796373

  เบอร์มือถือ : 084-7261040

  เบอร์แฟกซ์ : 02-8796373

  อีเมล :  info@ag-autotech.com

  เว็บไซต์ : www.ag-autotech.com