ปลั๊กอิน

[ux_banner height=”300px” bg=”504″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” parallax=”2″] [text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

อัพเดท PLUGIN

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [row] [col span__sm=”12″] [ux_html]
[/ux_html] [title style=”center” text=”บริการอัพเดทฟังชั่นต่างๆ” tag_name=”h2″] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”3817″ img_width=”99″ pos=”center”]

Google Map
รายการละ 5,000 บาท

สร้างแผนที่ Google map 1 จุด

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”3820″ img_width=”99″ pos=”center”]

Google Search Console
รายการละ 5,000 บาท

ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ รวมถึงเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”3821″ img_width=”99″ pos=”center”]

Google
XML Sitemap
รายการละ 5,000 บาท

สร้างไฟล์ Sitemap XML พร้อมขึ้นใช้งาน

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”4382″ img_width=”99″ pos=”center”]

Google PageSpeed Insights
รายการละ 10,000 บาท

ปรับแต่งคะแนนความเร็วเว็บไซต์ 90+

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”3822″ img_width=”99″ pos=”center”]

PDPA 
รายการละ 5,000 บาท

อัพเเดท PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเว็บไซต์

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”3816″ img_width=”99″ pos=”center”]

Plugin WordPress
รายการละ 5,000 บาท

อัพเดท Plugin WordPress ส่วนเสริม 

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]