PLUGIN WordPress ที่ต้องมี

PLUGIN WordPress ที่ต้องมี

สร้าง wordpress ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมี (ส่วนเสริม) PLUGIN ต่างๆ ที่ควรมีในระบบเว็บไซต์ที่ใช้งาน

PLUGIN WordPress
PLUGIN WordPress

Elementor Page Builder
PLUGIN ที่ใช้สำหรับสร้าง หรือปรับแต่งเลเอ้าย์ของเว็บไซต์

Yoast SEO
PLUGIN สำหรับ ทำ SEO

Google reCAPTCHA
PLUGIN สำหรับป้องกันแฮกเกอร์ในส่วนระบบหลังบ้าน

Seed Fonts
PLUGIN สำหรับแก้ไขฟร้อน

whatshelp
PLUGIN ปุ่มไอคอนโซเชียลต่างๆ

polylang
PLUGIN ส่วนเสริมสร้างระบบหลายภาษา

Lazy Load by WP Rocket
PLUGIN เสริมความเร็วให้กับเว็บไซต์

WooCommerce
PLUGIN ระบบขายสินค้าออนไลน์

All In One WP Security & Firewall
PLUGIN ป้องกันระบบเว็บไซต์ให้ปลอดภัย

Contact Form 7
PLUGIN สร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อส่งค่าเข้าอีเมล