ราคาทำเว็บไซต์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร??

ราคาทำเว็บไซต์

ราคาทำเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญดังนี้

1 ราคาโดเมนและโฮสติ้ง :

โดเมนมีให้เลือกหลายนามสกุล เช่น .com , .co.th , .net เป็นต้น ราคาประมาณ 400-800 บาท ต่อปี

2 การออกแบบเว็บไซต์ :

การออกแบบและการจัดวางข้อมูล ทั้งภาพและข้อความ ให้เหมาะสมสวยงามตรงกับธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ จะแยกเป็น 3 ประเภท

2.1 เว็บไซต์หน้าเดียว : เว็บไซต์ที่รวมข้อมูลไว้ในหน้าเดียว เหมาะกับธุกริจข้อมูลน้อย เมื่อคลิกที่เมนูคำสั่ง หน้าจอจะเลื่อนลงมาด้านล่าง
ราคาประมาณ 10,000-30,000 บาท

2.2 เว็บไซต์หลายหน้า : เว็บไซต์สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีข้อมูลและสินค้าจำนวนมาก รวมถึง ลงข่าวสารต่างๆ เมื่อคลิกที่เมนคำสั่ง จะขึ้นหน้าจอใหม่ สำหรับข้อมูลหน้าต่างๆ
ราคาประมาณ 30,000-50,000 บาท

2.3 เว็บไซต์ขายสินค้า : คลายกับเว็บไซต์หลายหน้า มีส่วนเพิ่มเติมคือ ระบบตระกร้าสินค้า สามารถสั่งซื้อสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มของระบบเว็บไซต์ได้โดยตรง
ราคาประมาณ 50,000-100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> การออกแบบเว็บไซต์

3 ระบบเว็บไซต์ :

ระบบที่สำคัญคือ การทำ SEO คำค้นหา keyword นั้นสำคัญ เมื่อมีเว็บไซต์แล้ว ก็ต้องการให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาเจอในเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น google , firefox เป็นต้น ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ keyword ว่ามีราคาสูงเท่าไหร่ ต่อ 1 keyword
ราคาโดยประมาณ 3000-10,000 บาท ต่อเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> การทำ SEO

4. ฟังชั้นเสริมต่างๆ ของเว็บไซต์ :

อาทิเช่น ลิ้งโซเชียลต่างๆ , ลิ้งวีดีโอ , ระบบข่าวสาร เป็นต้น
ราคาโดยประมาณ 5000-10,000 บาท / ต่อ 1 ฟังชั่น
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์

5. ค่าดูแลเว็บไซต์

โดยทั่วไปจะมีค่าดูแลต่อเดือนประมาณ 2000-4000 บาท / ต่อเดือน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ค่าดูแลเว็บไซต์

ราคาทำเว็บไซต์

บิสซิเนสมีไอเดีย บริการออกแบบเว็บไซต์ >> ลงข้อมูลพร้อมใช้งาน + มีระบบหลังบ้าน + มีระบบ SEO + ไม่มีการเก็บค่าดูแลเว็บไซต์
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ออกแบบเว็บไซต์

1 This price :
There may be many formats such as .com, .co.th, .net, etc. Price approximately 400-800 baht. / 1 year

2 website formats:
The style and placement of information, both visual and textual, focuses on the distinctive business. They are mostly separated into 3 types.

2.1 One-page website: A website that combines information on one page with little information. In the administrator position, the menu will scroll down to the bottom.
Price approximately 10,000-30,000 baht

2.2 Multi-page websites: websites for large businesses There is a lot of information and products and news posted. On the first page, the command menu will open a new screen for various information pages.
Price approximately 30,000-50,000 baht

2.3 Product sales website: Unlike most multi-page websites, an additional feature is an efficient shopping cart system directly through the website platform.
Price approximately 30,000-100,000 baht

More details >>> Check the website

3 website systems:
The important system is to go to SEO. Search words are search terms according to their importance to search the website and then want customers to be able to access and find them in various web browsers such as Google, Firefox, etc. This depends on how highly effective the search words are. Continue 1 Keywords:
Price approximately 30,00-10,000 baht / month
More details >>> SEO

4. Listen to the various additional layers of the website:
Such as various internet links, video links, news systems, etc.
Price approximately 5,000-10,000 baht / 1 option
More details >>> Website design techniques

5. Website maintenance fees
The care fee will be 2,000-4,000 baht. / month
Read more details >>> Website maintenance fees

Design website Full option
Business has ideas for website design services >> ready-to-use information + back-end + SEO system + no website maintenance fees
More details >>> Website design

Additional information:  https://en.wikipedia.org/wiki/Website